Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat. Czyniąc zadość wymogom wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Modernbau sp. z o. o. sp. k., pragnie poinformować Państwa o sposobie przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu prawach. 

§1. 

Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://modernbau.pl/

2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Modernbau sp. z o. o. sp. k., ul. Zabłocińska 17 /2, 01-697 Warszawa. 

3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: mateusz@modernbau.pl. 

4. Operator jest Administratorem danych osobowych w zakresie danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

§ 2. 

Sposób przetwarzania danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane z rozmów telefonicznych, korespondencji elektronicznych e-mail, korespondencji tradycyjnej, spotkań.

2.  Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych innym odbiorcom, w sytuacji gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze. 

§ 3. 

Czas przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane.

2. W czasie niezbędnym do spełnienia prawnych (w tym przepisami o rachunkowości) lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisach o archiwizacji. 

§ 4. 

Cele przetwarzania danych osobowych

1.  Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: prezentacja ofert lub informacji o ofercie firmy, tworzenia analiz, statystyk, raportów, badań marketingowych, gdy będzie to niezbędne w realizacji działań związanych z marketingiem.

§ 5. 

Prawa podmioty, którego dane osobowe dotyczą

1. Podmiot, którego dane osobowe dotyczą, może żądać  dostępu do tych danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz przenoszenia danych.

2.  Przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych zrealizowanego do momentu jej cofnięcia.

3. Przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru (PUODO).

Porozmawiajmy

Skontaktuj się z nami

Realizujemy inwestycje deweloperskie i zarządzamy pełnym cyklem projektowym począwszy od pozyskania gruntu, organizacji finansowania poprzez proces budowy do komercjalizacji.

Napisz do nas